موکب دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در کربلای معلی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی