مراسم رونمایی از نمایشگاه مجازی «شهدای دانشگاه آزاد اسلامی» با حضور دکتر طهرانچی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی