مراسم تجلیل از آزادگان سرافراز دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی