دیدار مهندس صالحی آرا با مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی