دیدار مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با جانباز انقلاب | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی