جلسه ستاد اربعین حسینی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی