افتتاح نمایشگاه آثار هنری با محوریت ابعاد زندگی سپهبد شهید «حاج قاسم سلیمانی» با حضور دکتر طهرانچی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی