پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰
اصلاحیه بخشنامه بلااثر شدن نمرات مردودی در سوابق تحصیلی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته 12 اسفند 1395

اصلاحیه بخشنامه بلااثر شدن نمرات مردودی در سوابق تحصیلی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

اصلاحیه بخشنامه بلااثر شدن نمرات مردودی در سوابق تحصیلی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی ( آموزشی و پژوهشی ) 12 بهمن 1395

شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی ( آموزشی و پژوهشی )

دانلود کامل شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی ( آموزشی و پژوهشی )

موجه نمودن غیبت دانشجویان 10 بهمن 1395

موجه نمودن غیبت دانشجویان

بخشنامه موجه نمودن غیبت دانشجویان

نحوه معادل سازی دروس در دوره دکتری 08 دی 1395

نحوه معادل سازی دروس در دوره دکتری

آیین نامه معادلسازی دروس دوره های دکتری تخصصی 08 دی 1395

آیین نامه معادلسازی دروس دوره های دکتری تخصصی

دانلود کامل بخشنامه آیین نامه معادلسازی دروس دوره های دکتری تخصصی

چگونگی گذراندن دروس عمومی تربیت بدنی ۱ و ۲ برای دانشجویان معلول و ناتوان جسمی 06 دی 1395

چگونگی گذراندن دروس عمومی تربیت بدنی ۱ و ۲ برای دانشجویان معلول و ناتوان جسمی

نحوه ارائه درس وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره) 21 آذر 1395

نحوه ارائه درس وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره)

بلا اثر نمودن نمرات مردودی در سوابق تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 03 آبان 1395

بلا اثر نمودن نمرات مردودی در سوابق تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

بخشنامه بلا اثر نمودن نمرات مردودی در سوابق تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

اعطای امتیازات جدید به جانبازان و ایثارگران 27 مهر 1395

اعطای امتیازات جدید به جانبازان و ایثارگران

کل  بخشنامه امتيازات جديد ۹۵  

پیرو بخشنامه دریافت هزینه جبرانی برای دانشجویان میهمان توسط مقصد 10 مهر 1395

پیرو بخشنامه دریافت هزینه جبرانی برای دانشجویان میهمان توسط مقصد

دروس جبرانی دوره دکتری تخصصی 06 مهر 1395

دروس جبرانی دوره دکتری تخصصی

بخشنامه دروس جبرانی دوره دکتری تخصصی

موجه نمودن غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال 09 شهریور 1395

موجه نمودن غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال

شهریه دروس جبرانی مقطع دکتری و کارشناسی ارشد 20 مرداد 1395

شهریه دروس جبرانی مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

نحوه ثبت نام و انتخاب واحدهای پایان نامه دانشجویان دکتری پژوهش محور 01 تیر 1395

نحوه ثبت نام و انتخاب واحدهای پایان نامه دانشجویان دکتری پژوهش محور

دستورالعمل کمیسیون موارد خاص دانشگاه 25 فروردین 1395

دستورالعمل کمیسیون موارد خاص دانشگاه

دستورالعمل کمیسیون موارد خاص دانشگاه

کد پایان نامه دانشجویان مهمان 23 مهر 1394

کد پایان نامه دانشجویان مهمان

بخشنامه کد پایان نامه دانشجویان مهمان

بلا اثر نمودن نمرات مردودی در سوابق تحصیلی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی (پيوسته و ناپيوسته) 15 شهریور 1394

بلا اثر نمودن نمرات مردودی در سوابق تحصیلی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی (پيوسته و ناپيوسته)

بخشنامه بلا اثر نمودن نمرات مردودی در سوابق تحصیلی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی (پيوسته و ناپيوسته)

عدم ممانعت از تحصیل ،حضور درجلسه امتحان و فارغ التحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر تحت پوشش بنیاد شهید 30 خرداد 1394

عدم ممانعت از تحصیل ،حضور درجلسه امتحان و فارغ التحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر تحت پوشش بنیاد شهید

بخشنامه عدم ممانعت از تحصیل ،حضور درجلسه امتحان و فارغ التحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر تحت پوشش بنیاد شهید

معافیت از پرداخت هزینه میهمانی ماده فاقدین شرایط 18 خرداد 1394

معافیت از پرداخت هزینه میهمانی ماده فاقدین شرایط

بخشنامه معافیت از پرداخت هزینه میهمانی ماده فاقدین شرایط

بخشنامه ۶ درصد حقوق مبنا ایثارگران 15 اردیبهشت 1380

بخشنامه ۶ درصد حقوق مبنا ایثارگران

دانلود کامل بخشنامه حقوق مبنا ایثارگران