دوشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۸
شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های غیر پزشکی 02 جولای 2019

شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های غیر پزشکی

دانلود کامل شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته‌های غیر پزشکی

شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی ( آموزشی و پژوهشی ) 31 ژانویه 2017

شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی ( آموزشی و پژوهشی )

دانلود کامل شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی ( آموزشی و پژوهشی )