جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹
شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های غیر پزشکی 11 تیر 1398

شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های غیر پزشکی

دانلود کامل شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته‌های غیر پزشکی

شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی ( آموزشی و پژوهشی ) 12 بهمن 1395

شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی ( آموزشی و پژوهشی )

دانلود کامل شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی ( آموزشی و پژوهشی )