دوشنبه, ۲۲ مهر , ۱۳۹۸ Monday, 14 October , 2019
پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز

بخشنامه پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز

معافیت مالیاتی شاهد،جانبازان،آزادگان و رزمندگان ۱۰ دی ۱۳۹۶

معافیت مالیاتی شاهد،جانبازان،آزادگان و رزمندگان

بخشنامه معافیت مالیاتی شاهد،جانبازان،آزادگان و رزمندگان

اعطای امتیازات جدید به جانبازان و ایثارگران ۲۷ مهر ۱۳۹۵

اعطای امتیازات جدید به جانبازان و ایثارگران

کل  بخشنامه امتيازات جديد ۹۵  

بخشنامه حقوق مبنا ایثارگران ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۰

بخشنامه حقوق مبنا ایثارگران

دانلود کامل بخشنامه حقوق مبنا ایثارگران  

بخشنامه کسر کار جانبازان ۱۶ آبان ۱۳۷۷

بخشنامه کسر کار جانبازان

کل كسر كار جانبازان سال ۷۷