جمعه, ۷ آبان , ۱۴۰۰
20 مهر 1400

دستورالعمل بازگشت به تحصیل پذیرفته شدگان /دانشجویان رشته های غیرپزشکی

دستورالعمل بازگشت به تحصیل پذیرفته شدگان /دانشجویان رشته های غیرپزشکی

پیرو تعویق زمان برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی غیر پزشکی نیم سال دوم ۹۹-۱۴۰۰ 17 مرداد 1400

پیرو تعویق زمان برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی غیر پزشکی نیم سال دوم ۹۹-۱۴۰۰

دانلود پیرو آزمون جامع

نحوه محاسبه شهریه ترم تابستان ۳-۱۴۰۰-۹۹ 16 تیر 1400

نحوه محاسبه شهریه ترم تابستان ۳-۱۴۰۰-۹۹

دانلود بخشنامه شهریه ترم تابستان

دستورالعمل نمره قبولی آزمون زبان انگلیسی EPT 16 تیر 1400

دستورالعمل نمره قبولی آزمون زبان انگلیسی EPT

دستور العمل دوره تابستان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰برای رشته های غیر پزشکی 13 تیر 1400

دستور العمل دوره تابستان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰برای رشته های غیر پزشکی

   

متمم بخشنامه دکتری 17 خرداد 1400

متمم بخشنامه دکتری

متمم بخشنامه دکترا

افزایش بازه زمانی برگزاری امتحانات نیم سال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشجویان رشته های غیر پزشکی و علوم پزشکی 30 اردیبهشت 1400

افزایش بازه زمانی برگزاری امتحانات نیم سال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشجویان رشته های غیر پزشکی و علوم پزشکی

متمم شیوه نامه اجرایی آزمون جامع سال ۹۹/۲ 27 اردیبهشت 1400

متمم شیوه نامه اجرایی آزمون جامع سال ۹۹/۲

متمم شیوه نامه اجرایی آزمون  

تعیین نرخ شهریه آزمون جامع دوره دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی 21 اردیبهشت 1400

تعیین نرخ شهریه آزمون جامع دوره دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی

آزمو

آزمون فراگیر ارزیابی مهارت های زبان عربی اشتمال 06 اردیبهشت 1400

آزمون فراگیر ارزیابی مهارت های زبان عربی اشتمال

شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دوره دکتری تخصصی (غیرپزشکی)در نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ 21 فروردین 1400

شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دوره دکتری تخصصی (غیرپزشکی)در نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹

اجراي طرح تقويت بنيه علمي و استاد مشاور دانشجويان شاهد وايثارگر 02 بهمن 1399

اجراي طرح تقويت بنيه علمي و استاد مشاور دانشجويان شاهد وايثارگر

اجراي طرح تقويت بنيه علمي و استاد مشاور دانشجويان شاهد وايثارگر

متمم شيوه نامه اجرايي آزمون جامع دوره دکتري تخصصي (غيرپزشکي) در نيمسال اول تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 29 دی 1399

متمم شيوه نامه اجرايي آزمون جامع دوره دکتري تخصصي (غيرپزشکي) در نيمسال اول تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹

متمم دستورالعمل تبديل شيوه تحصيل دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد از آموزشي -پژوهشي به آموزشي 22 دی 1399

متمم دستورالعمل تبديل شيوه تحصيل دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد از آموزشي -پژوهشي به آموزشي

شيوه نامه اجرايي آزمون جامع دوره دکتري تخصصي (غيرپزشکي) در نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 13 دی 1399

شيوه نامه اجرايي آزمون جامع دوره دکتري تخصصي (غيرپزشکي) در نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دستورالعمل برگزاري جلسات پيش دفاع دانشجويان دکتري تخصصي 06 دی 1399

دستورالعمل برگزاري جلسات پيش دفاع دانشجويان دکتري تخصصي

دستورالعمل برگزاري جلسات پيش دفاع دانشجويان دکتري تخصصي

اصلاحيه تقويم آموزشي سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجويان رشته هاي غيرپزشکي و گروه علوم پزشکي 08 آذر 1399

اصلاحيه تقويم آموزشي سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجويان رشته هاي غيرپزشکي و گروه علوم پزشکي

دستورالعمل اجرايي بند ج بخشنامه شماره۱۲۰۷(امتحان مجدد تا سقف شش واحد)در سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ براي دانشجويان غيرپزشکي 24 آبان 1399

دستورالعمل اجرايي بند ج بخشنامه شماره۱۲۰۷(امتحان مجدد تا سقف شش واحد)در سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ براي دانشجويان غيرپزشکي

دستورالعمل اجرايي بند ج بخشنامه شماره1207(امتحان مجدد تا سقف شش واحد)در سال تحصيلي 1400-1399 براي دانشجويان غيرپزشکي

دستور العمل برگزاری هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی 18 آبان 1399

دستور العمل برگزاری هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

دستور العمل برگزاری هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

دستورالعمل بازگشت به تحصیل پذیرفته شدگان دانشجویان رشته های غیر پزشکی 22 مهر 1399

دستورالعمل بازگشت به تحصیل پذیرفته شدگان دانشجویان رشته های غیر پزشکی