جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹
اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجویان رشته های غیر پزشکی و پزشکی 19 شهریور 1399

اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجویان رشته های غیر پزشکی و پزشکی

اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اصلاحیه حداقل نمره زبان EPT قابل قبول دانشجویان دوره دکتری تخصصی شاهد و ایثارگر ورودی سال ۹۶ و ماقبل 27 مرداد 1399

اصلاحیه حداقل نمره زبان EPT قابل قبول دانشجویان دوره دکتری تخصصی شاهد و ایثارگر ورودی سال ۹۶ و ماقبل

اصلاحیه حداقل نمره زبان EPT قابل قبول دانشجویان دوره دکتری تخصصی شاهد و ایثارگر ورودی سال 96 و ماقبل

تقويم آموزشي سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجويان رشته هاي غيرپزشکي و گروه علوم پزشکي و دامپزشکي 12 مرداد 1399

تقويم آموزشي سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجويان رشته هاي غيرپزشکي و گروه علوم پزشکي و دامپزشکي

تقويم آموزشي سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجويان رشته هاي غيرپزشکي و گروه علوم پزشکي و دامپزشکي

دستورالعمل ساماندهي برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم ۹۹-۹۸ 12 مرداد 1399

دستورالعمل ساماندهي برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم ۹۹-۹۸

دستورالعمل ساماندهي برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم 99-98

دستورالعمل نحوه برگزاري کلاس هاي دروس عملي نيمسال دوم و دوره تابستان سال تحصيلي ۱۳۹۹-۱۳۹۸ و نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 12 مرداد 1399

دستورالعمل نحوه برگزاري کلاس هاي دروس عملي نيمسال دوم و دوره تابستان سال تحصيلي ۱۳۹۹-۱۳۹۸ و نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دستورالعمل نحوه برگزاري کلاس هاي دروس عملي نيمسال دوم و دوره تابستان سال تحصيلي 1399-1398 و نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399

دستورالعمل دوره تابستان سال تحصيلي ۹۹-۹۸ براي رشته هاي غيرپزشکي 16 تیر 1399

دستورالعمل دوره تابستان سال تحصيلي ۹۹-۹۸ براي رشته هاي غيرپزشکي

دستورالعمل دوره تابستان سال تحصيلي ۹۹-۹۸ براي رشته هاي غيرپزشکي

شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ 15 تیر 1399

شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398

«دستورالعمل میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به محل سکونت خانواده» ابلاغ شد 21 خرداد 1399

«دستورالعمل میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به محل سکونت خانواده» ابلاغ شد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی«دستورالعمل میهمانی دانشجویان به محل سکونت خانواده جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا» را ابلاغ کرد.

دستور العمل اصلاحیه تقویم آموزشی امتحانات سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ رشته های پزشکی و غیر پزشکی و اجرای طرح تعاون آزمون 20 خرداد 1399

دستور العمل اصلاحیه تقویم آموزشی امتحانات سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ رشته های پزشکی و غیر پزشکی و اجرای طرح تعاون آزمون

دانلود دستور العمل اصلاحیه تقویم آموزشی امتحانات سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ رشته های پزشکی و غیر پزشکی و اجرای طرح تعاون آزمون

بخشنامه دفاع از رساله دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی 07 اسفند 1398

بخشنامه دفاع از رساله دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

بخشنامه دفاع از رساله دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی پژوهشی به آموزشی 20 بهمن 1398

تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی پژوهشی به آموزشی

تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی پژوهشی به آموزشی

تمدید مهلت دفاع از پایان نامه رساله در نیمسال اول ۹۹-۹۸ 05 بهمن 1398

تمدید مهلت دفاع از پایان نامه رساله در نیمسال اول ۹۹-۹۸

تمدید مهلت دفاع از پایان نامه رساله در نیمسال اول 99-98

شیوه نامه تحصیلات همزمان در دو رشته تحصیلی غیر پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی 05 آذر 1398

شیوه نامه تحصیلات همزمان در دو رشته تحصیلی غیر پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود شیوه نامه تحصیلات همزمان در دو رشته تحصیلی غیر پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی

دستور العمل تکمیلی دروس جبرانی مخصوص دانشجویان دوره دکتری تخصصی 26 آبان 1398

دستور العمل تکمیلی دروس جبرانی مخصوص دانشجویان دوره دکتری تخصصی

بخشنامه ارائه درس جبرانی زبان تخصصی و روش تحقیق برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی و هنر 26 آبان 1398

بخشنامه ارائه درس جبرانی زبان تخصصی و روش تحقیق برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی و هنر

بخشنامه ارائه درس جبرانی زبان تخصصی و روش تحقیق برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی و هنر

ارائه دروس جبرانی زبان تخصصی و روش تحقیق برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم انسانی و هنر 12 آبان 1398

ارائه دروس جبرانی زبان تخصصی و روش تحقیق برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم انسانی و هنر

ارائه دروس جبرانی زبان تخصصی و روش تحقیق برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم انسانی و هنر

بخشنامه تعداد واحدهای پایان نامه دروه کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم انسانی و هنر 04 آبان 1398

بخشنامه تعداد واحدهای پایان نامه دروه کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم انسانی و هنر

بخشنامه تعداد واحدهای پایان نامه دروه کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم انسانی و هنر

دستور العمل اخذ حداکثر ۱۲ واحد درسی با احتساب دروس جبرانی برای دانشجویان دروه دکتری تخصصی در آخرین نیم سال آموزشی 20 مهر 1398

دستور العمل اخذ حداکثر ۱۲ واحد درسی با احتساب دروس جبرانی برای دانشجویان دروه دکتری تخصصی در آخرین نیم سال آموزشی

دستور العمل اخذ حداکثر 12 واحد درسی با احتساب دروس جبرانی برای دانشجویان دروه دکتری تخصصی در آخرین نیم سال آموزشی

20 مهر 1398

دستور العمل نحوه پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارتین

دستور العمل نحوه پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارتین

دستور العمل معادل سازی دروس گذرانده شده دانش آموختگان مقطع کاردانی پیوسته کاردانی علمی کاربردی به عنوان مدرک پایه کارشناسی پیوسته 20 مهر 1398

دستور العمل معادل سازی دروس گذرانده شده دانش آموختگان مقطع کاردانی پیوسته کاردانی علمی کاربردی به عنوان مدرک پایه کارشناسی پیوسته

دستور العمل معادل سازی دروس گذرانده شده دانش آموختگان مقطع کاردانی پیوسته کاردانی علمی کاربردی به عنوان مدرک پایه کارشناسی پیوسته