دوشنبه, ۲۲ مهر , ۱۳۹۸ Monday, 14 October , 2019
دستورالعمل نحوه درج نوع مرخصی نیمسال اول / نیمسالهای وقفه تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( رشته های غیر پزشکی ) ۱۹ تیر ۱۳۹۸

دستورالعمل نحوه درج نوع مرخصی نیمسال اول / نیمسالهای وقفه تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( رشته های غیر پزشکی )

شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های غیر پزشکی ۱۱ تیر ۱۳۹۸

شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های غیر پزشکی

دانلود کامل شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته‌های غیر پزشکی

بخشنامه لغو سنوات مهلت معرفی برای دانشجویان مشمول مقطع کاردانی ۰۱ تیر ۱۳۹۸

بخشنامه لغو سنوات مهلت معرفی برای دانشجویان مشمول مقطع کاردانی

دانلود کل بخشنامه لغو سنوات مهلت معرفی برای دانشجویان مشمول مقطع کاردانی

دستورالعمل دوره تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ برای رشته های غیر پزشکی ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

دستورالعمل دوره تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ برای رشته های غیر پزشکی

بخشنامه دستورالعمل دوره تابستان سال تحصیلی 98-97 برای رشته های غیر پزشکی

دستور العمل ارزیابی جامع و حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگلیسی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

دستور العمل ارزیابی جامع و حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگلیسی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی

دانلود کل بخشنامه دستور العمل ارزیابی جامع و حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگلیسی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی

بخشنامه دستورالعمل محاسبه میانگین کل نمرات دانشجویان دوره دکتری تخصصی ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

بخشنامه دستورالعمل محاسبه میانگین کل نمرات دانشجویان دوره دکتری تخصصی

بخشنامه دستورالعمل محاسبه میانگین کل نمرات دانشجویان دوره دکتری تخصصی

بخشنامه معافیت شهریه نیم سال نیمسال های وقفه تحصیلی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

بخشنامه معافیت شهریه نیم سال نیمسال های وقفه تحصیلی

بخشنامه معافیت شهریه نیم سال نیمسال های وقفه تحصیلی

دستورالعمل بزرگداشت سوم خرداد ماه روز مقاومت،ایثار وپیروزی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

دستورالعمل بزرگداشت سوم خرداد ماه روز مقاومت،ایثار وپیروزی

بخشنامه دستورالعمل بزرگداشت سوم خرداد ماه روز مقاومت،ایثار وپیروزی

پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز

بخشنامه پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز

بخشنامه دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال اول ۹۸-۹۷ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

بخشنامه دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال اول ۹۸-۹۷

ماده الحاقی آئین نامه تخفیف شهریه دانشجویی ماده ۲۱ (تخفیف هزينه انصراف) ۱۹ دی ۱۳۹۷

ماده الحاقی آئین نامه تخفیف شهریه دانشجویی ماده ۲۱ (تخفیف هزينه انصراف)

بخشنامه تشویقی دانشجویانی که در طی تحصیل ازدواج می نمايند ۱۲ دی ۱۳۹۷

بخشنامه تشویقی دانشجویانی که در طی تحصیل ازدواج می نمايند

بخشنامه دستورالعمل اجرایی دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی ۱۰ آبان ۱۳۹۷

بخشنامه دستورالعمل اجرایی دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی

بخشنامه دستورالعمل اجرایی دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی

دستور العمل اجرایی مجوز اخذ دروس مازاد بر دروس سرفصل مصوب رشته به درخواست دانشجویان مصوب جلسه ۲۴۹ مورخ ۹۷/۰۲/۱۱ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسي ۰۷ آبان ۱۳۹۷

دستور العمل اجرایی مجوز اخذ دروس مازاد بر دروس سرفصل مصوب رشته به درخواست دانشجویان مصوب جلسه ۲۴۹ مورخ ۹۷/۰۲/۱۱ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسي

دستور العمل اجرایی مجوز اخذ دروس مازاد بر دروس سرفصل مصوب رشته به درخواست دانشجویان مصوب جلسه ۲۴۹ مورخ ۹۷/۰۲/۱۱ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسي

دستور العمل اجرایی در خصوص بخشنامه شماره۳۰/۳۵۷۹ مورخ ۹۷/۰۲/۰۵ و دروس جبرانی باقیمانده دانشجویان دوره دکتری ،مصوب جلسه ۲۵۳ مورخ ۹۷/۰۷/۱۰ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی ۱۸ مهر ۱۳۹۷

دستور العمل اجرایی در خصوص بخشنامه شماره۳۰/۳۵۷۹ مورخ ۹۷/۰۲/۰۵ و دروس جبرانی باقیمانده دانشجویان دوره دکتری ،مصوب جلسه ۲۵۳ مورخ ۹۷/۰۷/۱۰ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی

بخشنامه دستور العمل اجرایی در خصوص بخشنامه دروس جبرانی باقیمانده دانشجویان دوره دکتری

بخشنامه دستور العمل اجرایی درج تاریخ فراغت از تحصیل ۱۸ مهر ۱۳۹۷

بخشنامه دستور العمل اجرایی درج تاریخ فراغت از تحصیل

بخشنامه تسری بخشنامه شماره ۷۳۸۸۷ بازگشت به تحصیل ۹۷ ۱۶ مهر ۱۳۹۷

بخشنامه تسری بخشنامه شماره ۷۳۸۸۷ بازگشت به تحصیل ۹۷

بخشنامه تسری بخشنامه شماره ۷۳۸۸۷ بازگشت به تحصیل ۹۷

بخشنامه ضوابط ثبت نام دانشجویان مشمول خدمت وظیفه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

بخشنامه ضوابط ثبت نام دانشجویان مشمول خدمت وظیفه

دانلود کل بخشنامه ضوابط ثبت نام دانشجویان مشمول خدمت وظیفه

بخشنامه دستور العمل ساماندهی شهریه نیمسال/نیمسال های وقفه تحصیلی دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي سال ۱۳۹۵ و قبل از آن در رشته هاي غير پزشکي و علوم پزشکي که فقط پايان نامه/ رساله آنها باقيمانده است ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

بخشنامه دستور العمل ساماندهی شهریه نیمسال/نیمسال های وقفه تحصیلی دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي سال ۱۳۹۵ و قبل از آن در رشته هاي غير پزشکي و علوم پزشکي که فقط پايان نامه/ رساله آنها باقيمانده است

بخشنامه دستور العمل ساماندهی شهریه نیمسال/نیمسال های وقفه تحصیلی دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي سال ۱۳۹۵ و قبل از آن در رشته هاي غير پزشکي و علوم پزشکي که فقط پايان نامه/ رساله آنها باقيمانده است

بخشنامه آزمون فراگیر ارزیابی مهارت های زبان عربی(اشتمال) ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

بخشنامه آزمون فراگیر ارزیابی مهارت های زبان عربی(اشتمال)

بخشنامه آزمون فراگیر ارزیابی مهارت های زبان عربی(اشتمال)