پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰
شیوه نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگران دوره دکتری (پزشکی دندان پزشکی و دارو سازی ) 06 اسفند 1399

شیوه نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگران دوره دکتری (پزشکی دندان پزشکی و دارو سازی )

اجراي طرح تقويت بنيه علمي و استاد مشاور دانشجويان شاهد وايثارگر 02 بهمن 1399

اجراي طرح تقويت بنيه علمي و استاد مشاور دانشجويان شاهد وايثارگر

اجراي طرح تقويت بنيه علمي و استاد مشاور دانشجويان شاهد وايثارگر

متمم شيوه نامه اجرايي آزمون جامع دوره دکتري تخصصي (غيرپزشکي) در نيمسال اول تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 29 دی 1399

متمم شيوه نامه اجرايي آزمون جامع دوره دکتري تخصصي (غيرپزشکي) در نيمسال اول تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹

متمم دستورالعمل تبديل شيوه تحصيل دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد از آموزشي -پژوهشي به آموزشي 22 دی 1399

متمم دستورالعمل تبديل شيوه تحصيل دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد از آموزشي -پژوهشي به آموزشي

اعطای ترفیع سالانه هیات علمی به ایثارگران 16 دی 1399

اعطای ترفیع سالانه هیات علمی به ایثارگران

بخشنامه ترفیع فرزندان شهدا

بخشنامه تشکیل کمیته ترفیعات در واحدهای جامع بسیار بزرگ بزرگ و متوسط دانشگاه آزاد اسلامی 16 دی 1399

بخشنامه تشکیل کمیته ترفیعات در واحدهای جامع بسیار بزرگ بزرگ و متوسط دانشگاه آزاد اسلامی

ترفیع سالانه اعضاء هیات علمی

شيوه نامه اجرايي آزمون جامع دوره دکتري تخصصي (غيرپزشکي) در نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 13 دی 1399

شيوه نامه اجرايي آزمون جامع دوره دکتري تخصصي (غيرپزشکي) در نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دستورالعمل برگزاري جلسات پيش دفاع دانشجويان دکتري تخصصي 06 دی 1399

دستورالعمل برگزاري جلسات پيش دفاع دانشجويان دکتري تخصصي

دستورالعمل برگزاري جلسات پيش دفاع دانشجويان دکتري تخصصي

اصلاحيه تقويم آموزشي سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجويان رشته هاي غيرپزشکي و گروه علوم پزشکي 08 آذر 1399

اصلاحيه تقويم آموزشي سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجويان رشته هاي غيرپزشکي و گروه علوم پزشکي

دستورالعمل اجرايي بند ج بخشنامه شماره۱۲۰۷(امتحان مجدد تا سقف شش واحد)در سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ براي دانشجويان غيرپزشکي 24 آبان 1399

دستورالعمل اجرايي بند ج بخشنامه شماره۱۲۰۷(امتحان مجدد تا سقف شش واحد)در سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ براي دانشجويان غيرپزشکي

دستورالعمل اجرايي بند ج بخشنامه شماره1207(امتحان مجدد تا سقف شش واحد)در سال تحصيلي 1400-1399 براي دانشجويان غيرپزشکي

دستور العمل برگزاری هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی 18 آبان 1399

دستور العمل برگزاری هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

دستور العمل برگزاری هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

دستورالعمل بازگشت به تحصیل پذیرفته شدگان دانشجویان رشته های غیر پزشکی 22 مهر 1399

دستورالعمل بازگشت به تحصیل پذیرفته شدگان دانشجویان رشته های غیر پزشکی

متمم بخشنامه دفاع از رساله دکتراي تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي 21 مهر 1399

متمم بخشنامه دفاع از رساله دکتراي تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي

بخشنامه متمم دستورالعمل ارزيابي رساله هاي دکتري تخصصي 21 مهر 1399

بخشنامه متمم دستورالعمل ارزيابي رساله هاي دکتري تخصصي

بخشنامه متمم دستورالعمل ارزيابي رساله هاي دکتري تخصصي

دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري کلاس هاي درس رشته هاي غيرپزشکي در سال تحصيلي۱۴۰۰-۱۳۹۹ 15 مهر 1399

دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري کلاس هاي درس رشته هاي غيرپزشکي در سال تحصيلي۱۴۰۰-۱۳۹۹

دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري کلاس هاي درس رشته هاي غيرپزشکي در سال تحصيلي۱۴۰۰-۱۳۹۹

اعضای هیات علمی ایثارگر از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی شدندن 08 مهر 1399

اعضای هیات علمی ایثارگر از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی شدندن

رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی گفت : پیرو پیگیریها و تلاش های انجام شده ، دکتر محمد مهدی طهرانچی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی جهت تکریم از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس ، با مستثنی نمودن اعضای هیات علمی ایثارگر بازنشسته از قانون منع بکارگیری موافقت نمودند . این بخشنامه طی […]

آزمون فراگير ارزيابي مهارت هاي زبان عربي اشتمال 31 شهریور 1399

آزمون فراگير ارزيابي مهارت هاي زبان عربي اشتمال

اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجویان رشته های غیر پزشکی و پزشکی 19 شهریور 1399

اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجویان رشته های غیر پزشکی و پزشکی

اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اصلاحیه حداقل نمره زبان EPT قابل قبول دانشجویان دوره دکتری تخصصی شاهد و ایثارگر ورودی سال ۹۶ و ماقبل 27 مرداد 1399

اصلاحیه حداقل نمره زبان EPT قابل قبول دانشجویان دوره دکتری تخصصی شاهد و ایثارگر ورودی سال ۹۶ و ماقبل

اصلاحیه حداقل نمره زبان EPT قابل قبول دانشجویان دوره دکتری تخصصی شاهد و ایثارگر ورودی سال 96 و ماقبل

امتیازات ویژه به ایثارگران 13 مرداد 1399

امتیازات ویژه به ایثارگران

امتیازات ویژه به ایثارگران ۹۹