پنج شنبه, ۶ آبان , ۱۴۰۰
شهید فرناز سهرابی 19 اسفند 1399

شهید فرناز سهرابی

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد شهید فرناز سهرابی زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۱/۲ محل تولد: بروجرد تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱۲/۲۰ محل شهادت: بمباران هوایی بروجرد وضعیت تأهل: تعداد فرزندان: تحصیلات: کاردانی حسابداری زندگینامه … وصیت نامه … چندرسانه ای

شهید رضا مرادی مقدم 19 اسفند 1399

شهید رضا مرادی مقدم

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد شهید رضا مرادی مقدم زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۲۸/۱/۲۵ محل تولد: الشتر تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱۰/۲۳ محل شهادت: بمباران هوایی لرستان وضعیت تأهل: مجرد تعداد فرزندان: تحصیلات: کاردانی زندگینامه … وصیت نامه … چندرسانه ای

شهید حجت اله زارع 19 اسفند 1399

شهید حجت اله زارع

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد شهید حجت اله زارع زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۳/۲۰ محل تولد: الیگودرز تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۲/۱۰ محل شهادت: دربندی خان عراق وضعیت تأهل: مجرد تعداد فرزندان: تحصیلات: کاردانی کشاورزی زندگینامه … وصیت نامه … چندرسانه ای

شهید مصطفی هاتفی یگانه 19 اسفند 1399

شهید مصطفی هاتفی یگانه

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد شهید مصطفی هاتفی یگانه زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۳۵/۵/۳ محل تولد: بروجرد تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱۱/۲۳ محل شهادت: حاج عمران کربلای ۲ وضعیت تأهل: مجرد تعداد فرزندان: تحصیلات: کاردانی کشاورزی زندگینامه … وصیت نامه … چندرسانه ای

شهید احمد نعمتی ملک 19 اسفند 1399

شهید احمد نعمتی ملک

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد شهید احمد نعمتی ملک زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۳۵/۵/۳ محل تولد: الشتر تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱۱/۲۳ محل شهادت: بمباران هوایی لرستان وضعیت تأهل: تعداد فرزندان: تحصیلات: کاردانی ادبیات فارسی زندگینامه … وصیت نامه … چندرسانه ای

موسی رحیمی چگنی 19 اسفند 1399

موسی رحیمی چگنی

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد شهید موسی رحیمی چگنی زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۱/۱ محل تولد: چگنی تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۳/۲ محل شهادت: لرستان وضعیت تأهل: تعداد فرزندان: تحصیلات: کاردانی کشاورزی زندگینامه … وصیت نامه … چندرسانه ای

19 اسفند 1399

شهید احمد علیشاهی

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد شهید احمد علیشاهی زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۲/۱۰ محل تولد: الشتر تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۳/۲ محل شهادت: حاج عمران وضعیت تأهل: … تعداد فرزندان: تحصیلات: کاردانی دینی عربی زندگینامه … وصیت نامه … چندرسانه ای

شهید فرهاد امیر شهرام 19 اسفند 1399

شهید فرهاد امیر شهرام

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد شهید فرهاد امیر شهرام زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۱۰/۲۶ محل تولد: ملایر تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۱/۱۲ محل شهادت: وضعیت تأهل: تعداد فرزندان: تحصیلات: کاردانی دینی عربی زندگینامه … وصیت نامه … چندرسانه ای

شهید فضل الله راستین 19 اسفند 1399

شهید فضل الله راستین

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد شهید فضل الله راستین زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۶/۲۳ محل تولد: خرم آباد تاریخ شهادت: ۱۳۹۳/۱۱/۹ محل شهادت: شهر لاری خوزستان وضعیت تأهل: متاهل تعداد فرزندان: ۲ تحصیلات: کارشناسی علوم قضایی زندگینامه  شهید فضل الله راستین در تاریخ ۲۳ شهریورماه سال ۱۳۴۹ […]

شهید منوچهر کرمی 19 اسفند 1399

شهید منوچهر کرمی

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد شهید منوچهر کرمی زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۵۴/۵/۱۵ محل تولد: خرم آباد تاریخ شهادت: ۱۳۹۵/۴/۵ محل شهادت: ماهشهر خوزستان وضعیت تأهل: متاهل تعداد فرزندان: ۴ تحصیلات: ارشد حقوق و جزا زندگینامه شهید منوچهر کرمی در تاریخ ۱۵ خردادماه سال ۱۳۵۴ در شهرستان […]

شهید محسن عزیزی بساطی 19 اسفند 1399

شهید محسن عزیزی بساطی

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد شهید محسن عزیزی بساطی زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۵۹/۶/۱۵ محل تولد: خرم آباد تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۷/۲۰ محل شهادت: پادگان امام علی خرم آباد وضعیت تأهل: تعداد فرزندان: تحصیلات: کارشناسی الهیات زندگینامه شهید محسن عزیزی بساطی در ۱۵ شهریورماه سال ۱۳۵۹ در خانواده […]

شهید آیت دریکوند 19 اسفند 1399

شهید آیت دریکوند

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد شهید آیت دریکوند زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۶۸/۲/۲ محل تولد: خرم آباد تاریخ شهادت: ۱۳۹۱/۹/۲۴ محل شهادت: رزمایش عمومی خرم آباد وضعیت تأهل: تعداد فرزندان: تحصیلات: کاردانی مدیریت بازرگانی زندگینامه شهید آیت دریکوند در روز دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸ در شهر […]

شهید سجاد عباس زاده 19 اسفند 1399

شهید سجاد عباس زاده

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد شهید سجاد عباس زاده زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۶۵/۵/۲ محل تولد: خرم آباد تاریخ شهادت: ۱۳۹۱/۹/۲۴ محل شهادت: رزمایش عمومی خرم آباد وضعیت تأهل: متاهل تعداد فرزندان: یک تحصیلات: کاردانی حسابداری زندگینامه …  شهید سجاد عباس زاده در دوم مردادماه ۱۳۶۵ در […]

شهید مظفر فراشی زاده 19 اسفند 1399

شهید مظفر فراشی زاده

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد شهید مظفر فراشی زاده زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۳/۱۵ محل تولد: خرم آباد تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۷/۲۰ محل شهادت: پادگان امام علی خرم آباد وضعیت تأهل: متاهل تعداد فرزندان: تحصیلات: کارشناسی الکترونیک زندگینامه شهید مظفر فراشی زاده در مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۶ در شهرستان خرم […]

شهید محسن فرج اللهی 19 اسفند 1399

شهید محسن فرج اللهی

شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد شهید محسن فرج اللهی زندگینامه شهید وصیت نامه شهید چند رسانه ای تاریخ تولد: ۱۳۶۵/۱/۲ محل تولد: خرم آباد تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۷/۲۰ محل شهادت: پادگان امام علی خرم آباد وضعیت تأهل: مجرد تعداد فرزندان: تحصیلات: کارشناسی مکانیک زندگینامه شهید محسن فرج اللهی در تاریخ ۲/۱/۱۳۶۵ در شهرستان خرم […]

نامگذاری ۴۰ کلاس درس سمای بروجرد به نام شهدا 22 دی 1399

نامگذاری ۴۰ کلاس درس سمای بروجرد به نام شهدا

۴۰ کلاس درس مجتمع آموزشی و فرهنگی پسرانه سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در چهلمین سالگرد بزرگداشت هفته دفاع مقدس به نام شهدا نام‌گذاری شد.

پرستاران ایثارگرانه در صف نخست مقابله با کرونا حضور دارند 01 دی 1399

پرستاران ایثارگرانه در صف نخست مقابله با کرونا حضور دارند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز عنوان کرد: در طول ۱۰ ماه گذشته پرستاران با ایثار و ازخودگذشتگی در صف نخست مقابله با کرونا حضور داشته‌اند.

نامگذاری ۴۰ کلاس درس سمای بروجرد به نام شهدا 11 آبان 1399

نامگذاری ۴۰ کلاس درس سمای بروجرد به نام شهدا

۴۰ کلاس درس مجتمع آموزشی و فرهنگی پسرانه سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در چهلمین سالگرد بزرگداشت هفته دفاع مقدس به نام شهدا نام‌گذاری شد.

14 مهر 1399
بیانیه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان در تجدید میثاق با آرمان های انقلاب و دفاع مقدس

در آستانه هفته دفاع مقدس دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان با انتشار بیانیه ای با آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند

در آستانه هفته دفاع مقدس دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان با انتشار بیانیه ای با آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند .در این بیانیه آمده است :

کلاس های آموزشی ، سالن اجتماعات و زمین چمن مصنوعی مجتمع پسرانه سما واحد بروجرد به نام شهدای سرافراز مزین شد 14 مهر 1399
در چهلمین سالگرد بزرگداشت هفته دفاع مقدس صورت گرفت

کلاس های آموزشی ، سالن اجتماعات و زمین چمن مصنوعی مجتمع پسرانه سما واحد بروجرد به نام شهدای سرافراز مزین شد

در چهلمین سالگرد بزرگداشت هفته دفاع مقدس صورت گرفت کلاس های آموزشی ، سالن اجتماعات و زمین چمن مصنوعی مجتمع پسرانه سما واحد بروجرد به نام شهدای سرافراز مزین شد