گزارش تصویری/ تولید ژل و محلول ضد عفونی کننده توسط بسیج دانشجویی واحد علوم و تحقیقات
گزارش تصویری/ تولید ژل و محلول ضد عفونی کننده توسط بسیج دانشجویی واحد علوم و تحقیقات

بسیج دانشجویی واحد علوم وتحقیقات در راستای حرکت جهادی به کمک برای شکست کرونا آمد

به کوشش دانشجویان بسیجی واحد علوم و تحقیقات، در این واحد دانشگاهی ژل و محلول ضد عفونی کننده ساخته شد. دانشجویان بسیجی  واحد علوم و تحقیقات با  تولید ژل و محلول ضد عفونی کننده در جهت برطرف کردن نیاز هموطنان گامی شایسته برداشتند.

در یک حرکت جهادی به ضد عفونی کردن مراکز آموزش و اداری واحد اقدام نمود . در ادامه گزارش تصویری این حرکت جهادی را مشاهده نمایید