گزارش تصویری | تصویب برنامه‌های دفاع مقدس در کارگروه جوانان، طلاب و دانشجویان شاهرود
گزارش تصویری | تصویب برنامه‌های دفاع مقدس در کارگروه جوانان، طلاب و دانشجویان شاهرود