پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز به جانبازان و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی
پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز به جانبازان و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت روز جانباز دستورالعمل پرداخت هدیه به اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی جانباز و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ کرد.

دکتر محمدمهدی فداکار معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز را به رؤسای استان ها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) ابلاغ کرد.

در متن این دستورالعمل آمده است: