نظام موضوعات دفاع‌مقدس از سال آینده مورد استفاده پژوهشگران قرار می‌گیرد
نظام موضوعات دفاع‌مقدس از سال آینده مورد استفاده پژوهشگران قرار می‌گیرد

صالحی‌آرا‌ گفت: از نیمه‌های سال گذشته جمعی از اساتید دغدغه‌مند درحال تدوین و تنظیم نظام موضوعات دفاع مقدس و دستورالعمل‌های پیرامون آن برای ابلاغ به واحدهای دانشگاهی هستند و امیدواریم با اتمام تدوین نظام موضوعات دفاع‌مقدس، از سال آینده تحصیلی این موضوع هم در دستورکار واحدهای دانشگاهی برای پژوهش و تحقیق قرار بگیرد.

مهراد کوکبی، روزنامه‌نگار: سالن شهیدمطهری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی این هفته شاهد آغازبه‌کار یک نمایشگاه متفاوت بود؛ نمایشگاهی مجازی برای پاسداشت شهدای دانشگاه که همزمان با سالروز فتح خرمشهر با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، محمد شریفانی مسئول نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، نبی سهرابی جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس، احمد صالحی‌آرا رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد و خانواده‌های معظم شهدای دانشگاه آزاد رونمایی شد. این نمایشگاه مستندات شهدای دانشگاه را در خود جای داده است.

 راه‌اندازی کتابخانه‌های مجاهدت و ایثار در واحدهای دانشگاه آزاد

دکتر طهرانچی در این مراسم با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی افتخار دارد به‌عنوان یک شبکه بزرگ دانشگاهی از خانواده شهیدان به حساب بیاید، گفت: «در مجموعه بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی شهیدان بزرگی پرورش یافته‌اند که در ایام جنگ تحمیلی و پس از آن در دفاع از حرم اهل‌بیت (ع) حماسه آفریدند. همچنین افتخار می‌کنیم واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرای پیکرهای مطهر شهدای گمنام دفاع‌مقدس هستند.»

او خاطرنشان کرد: «این دانشگاه به‌همراه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس برنامه‌هایی در دست اقدام دارد تا کتابخانه‌ها و کانون‌های پژوهشی با موضوع شهید و دفاع‌مقدس و سوم خرداد را ایجاد کند. جریان مجاهدت، جریانی است که هنوز باید به‌عنوان یک عنصر از عناصر فرهنگی، با بیانی تاثیرگذار به دانشجو منتقل شود. به همین منظور کتابخانه‌هایی تحت‌عنوان کتابخانه‌های مجاهدت و ایثار در کل کشور راه‌اندازی خواهد شد تا نگذارد این مجاهدت‌ها فراموش شود.»

 دانشگاه آزاد اسلامی چند شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است؟

صالحی‌آرا، مدیرکل امور شهدا و ایثارگران دانشگاه آزاد با اشاره به سالروز فتح خرمشهر در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «ﺳﻮﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ، ﺧﺎﻃﺮه‌ﺍﻧﮕﯿﺰ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ، ﺧﺒﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﺩﺷﻤﻦ ﺗﺎ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﯼ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺷﻌﻒ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺪ، ﻭﻟﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻣﺖ ﺑﺎ ﺩﺭﮐﯽ ﻋﻈﯿﻢ، ﺍﺯ ﯾﺎﺭﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﺋﻤﻪ‌ﺍﻃﻬﺎﺭ(ع) ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: «ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩ.» مهم‌ترین ﺩﺭﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪه‌ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﺩ ﺍﯾﻦ «ﻗﻮﯼ ﺷﺪﻥ» ﺍﺳﺖ.»

وی ادامه داد: «ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺣﯿﺎﺕ ﻃﯿﺒﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻗﺴﻢ‌ﺧﻮﺭﺩه‌ﺍﯼ ﭘﻨﺠﻪ‌ﺩﺭﭘﻨﺠﻪ ﺍﻓﮑﻨﺪه‌ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻡ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ، ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ، ﻧﻔﻮﺫ، ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ بی‌شمار ﺑﺮﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﯽﻫﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮﯼ ﺷﺪه‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯼ ﻏﻠﻂ ﺧﻮﺩ ﻫﻢ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه‌ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﭼﻨﮓ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺿﺮﺑﻪ‌ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ تهییج ﻭ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ بی‌شرمانه ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺭﯾﺎﺳﺖ‌ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ‌ﺳﺮ ﻭ ﺍﻓﻖﻫﺎﯼ روبه‌رو ﻧﮕﺎه‌ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺩﺭﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ «ﻗﻮﯼ ﺷﺪﻥ» ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ بزرگ‌ترین ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺷﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻣﻠﺖ ﻭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻘﺎﻁ‌ﻗﻮﺕ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻁ‌ﺿﻌﻒ ﺍﺳﺖ. ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺍﺳﺖ ﺳﻼﺡ ﻗﻮﯼ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﮐُﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻟﺬﺍ ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎﻥ ﺑﻪ‌ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ، ﺭﺍه‌ ﻗﻮﯼ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻢ ﻭ ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﯿﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﺎﻣﯿﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﺒﺮﺩ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻣﻀﺎ کرده‌ایم، ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.»

صالحی‌آرا با اشاره به افتتاح نمایشگاه مجازی شهدای نمایشگاه آزاد اسلامی در سالروز آزادسازی خرمشهر توسط دکتر طهرانچی گفت: «ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ۳۱۸ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺩﻓﺎﻉ‌ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﺣﺮﻡ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ کرده که از این تعداد ۱۶۸ﺷﻬﯿﺪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺩﻓﺎﻉ‌ﻣﻘﺪﺱ، ۹۱ﺷﻬﯿﺪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ، ۵۹ﺷﻬﯿﺪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﺣﺮﻡ ﺍﻫﻞ‌ﺑﯿﺖ(ع) ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه‌ﺍﻧﺪ.»

وی در ادامه افزود: «ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺪﺍ ﻫﻤﮕﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه‌ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ هستند که به تفکیک می‌توان گفت ۱۱نفر در دوره دکتری، ۲۰نفر در دوره کارشناسی‌ارشد، ۱۹۶نفر در دوره کارشناسی و ۹۱نفر در دوره کاردانی مجموع شهدای دانشگاه آزاد را تشکیل می‌دهند.»

 اطلاعات شهدای دانشگاه در نمایشگاه مجازی جمع‌آوری شد

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد با اشاره به پژوهش صورت‌گرفته حول وصیت‌نامه و زندگی‌نامه شهدای دانشگاه آزاد و تجمیع آنها در این نمایشگاه مجازی افزود: «ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺎه‌ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ‌ﺑﺨﺸﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯه‌ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه‌ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ، وصیت‌نامه، زندگی‌نامه ﻭ ﻋﮑﺲﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺁﻟﺒﻮﻡ کرد ﻭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭﻣﺎﻥ است ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﺰﺍ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪه‌ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺩه‌ ﺷﺪه‌ ﺍﺯﺳﻮﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه‌ ﺍﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ بوده که ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه‌ ﺷﺪه‌ ﺍﺳﺖ.»

 آخرین وضعیت ساخت یادمان‌های شهدا در واحدها

وی درخصوص تعداد یادمان‌های شهدا در واحدهای دانشگاه آزاد افزود: «ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه‌ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه‌ ﺍﺑﺪﯼ ۲۴۵ﺷﻬﯿﺪ ﺍﺯ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺪﺍ ﺩﺭ ۸۳ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺷﺪه‌ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻮﺭﺍﻧﯿﺖ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮان ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺷﺪه‌ﺍﻧﺪ. البته از این تعداد، برخی دارای یادمان هستند و یادمان تعدادی هم در دستورکار مرکز برای احداث قرار دارد.»

صالحی در ادامه افزود: «البته سیاست دانشگاه بر این است که برای احداث یادمان‌ها از بودجه دانشجویان استفاده نشود و همه یادمان‌ها با کمک‌های مردمی و خیرین احداث شوند؛ تاکنون ۶۶یادمان افتتاح شدند و ۱۷یادمان هم در دست ساخت است و امیدواریم با کمک خیرین استان‌ها مابقی یادمان‌ها هم به ثمر برسند و ساخته شوند.»

 نظام موضوعات دفاع‌مقدس از سال آینده مورد استفاده پژوهشگران قرار می‌گیرد

صالحی‌آرا با اشاره به برنامه‌های دانشگاه آزاد برای پژوهش در حوزه دفاع‌مقدس گفت: «دوسال قبل دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان دانشگاهی پیشرو در حوزه پژوهش پیرامون دفاع‌مقدس طی تفاهمنامه‌ای با بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع‌مقدس برنامه‌ریزی کرد تا با ایجاد کتابخانه‌های تخصصی و همچنین با اضافه کردن درس دفاع‌مقدس به‌صورت اختیاری-الزامی به چارت درسی دانشجویان، زمینه را برای دانشجویان علاقه‌مند و مستعد در زمینه دفاع‌مقدس فراهم کند و این دانشجویان را به بنیاد حفظ و نشر دفاع‌مقدس معرفی کند.»

وی در ادامه افزود: «یکی دیگر از مباحثی که در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در دستورکار دانشگاه آزاد قرار گرفته، مبحث نظام موضوعات دفاع مقدس است که البته از نیمه‌های سال گذشته جمعی از اساتید دغدغه‌مند درحال تدوین و تنظیم نظام موضوعات و دستورالعمل‌های پیرامون آن برای ابلاغ به واحدهای دانشگاهی هستند و امیدواریم با اتمام تدوین نظام موضوعات دفاع‌مقدس، از سال آینده تحصیلی این موضوع هم در دستورکار واحدهای دانشگاهی برای پژوهش و تحقیق قرار بگیرد.»

 ۳  هزار و ۸۰۰ محور در نظام موضوعات دفاع‌مقدس احصا شد

صالحی‌آرا‌ با اشاره به اهمیت تدوین نظام موضوعات دفاع‌مقدس در دانشگاه آزاد گفت: «در تدوین نظام موضوعات دفاع‌مقدس دانشگاه آزاد هم به نظام موضوعات مصوب ‌‌در آموزش عالی توجه شده و هم بیش از ۳۸۰۰مورد نظام موضوعات در حوزه‌های مختلف دفاع‌مقدس توسط کارگروهی که در دانشگاه آزاد تشکیل شده به آنها اضافه خواهد شد و امیدواریم بعد از تصویب در دانشگاه، کتاب نظام موضوعات دفاع‌مقدس منتشر شده و دراختیار دانشجویان ارشد و دکتری جهت استفاده در پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌هایشان قرار بگیرد. البته برای تشویق دانشجویان برای پژوهش در حوزه دفاع‌مقدس، امتیازاتی نیز در نظر گرفته است که ازجمله آن می‌توان به کمک‌هزینه پژوهشی و کسری خدمت سربازی اشاره کرد.»

وی در توضیح حوزه‌های مختلف نظام موضوعات دفاع‌مقدس در دانشگاه آزاد گفت: «دفاع‌مقدس برای همگان سراسر درس است بنابراین نظام موضوعات دفاع‌مقدس محدود به‌تنها چند حوزه تاریخ‌نگاری نیست بلکه حوزه‌هایی مثل مهندسی سازه، مهندسی عمران، پزشکی، جغرافیایی و بسیاری از حوزه‌های مختلف و رشته‌های متعدد را دربرمی‌گیرد.»

 مرکز شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد سال گذشته چه فعالیت‌هایی داشت؟

صالحی‌آرا با ارائه گزارشی از برنامه‌های مرکز شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد در سال گذشته گفت: «سال گذشته مرکز امور ایثارگران برنامه‌های متعددی برای دانشجویان و اساتید برگزار کرد که از مهم‌ترین این برنامه‌ها می‌توان به برگزاری نشست‌های علمی پژوهشی درخصوص دستاوردهای علمی دفاع‌مقدس در راستای تدوین نظام موضوعات دفاع‌مقدس با حضور پژوهشگران اشاره کرد؛ درکنار برنامه‌های علمی و پژوهشی تلاش شد با ایجاد گروه‌های دانشجویی، کارهایی مثل بازدید و ارائه خدمات داوطلبانه به جانبازان حاضر در آسایشگاه‌ها و حضور بر سر مزار شهدا، البته با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و به‌صورت گروه‌های محدود انجام پذیرد.»

وی ادامه داد: «در سال گذشته در راستای عمل به منویات مقام‌معظم‌رهبری برای حفظ یاد شهدا در اذهان نسل جوان، اسامی ۷۵۹ساختمان، معبر و مرکز دانشگاهی به‌نام شهدای والامقام تغییر یافت؛ همچنین جهت تکریم خانواده شهدا و البته با توجه به شرایط کرونایی سال گذشته تمام دیدارها با خانواده شهدا به‌جای منزل این بزرگواران برسر مزار شهدا و با حفظ شیوه‌نامه‌های بهداشتی صورت گرفت.»

 برگزاری پنجمین دوره جشنواره ملی ایثار در تیرماه

صالحی‌آرا با اشاره به برنامه‌ریزی دانشگاه جهت برگزاری پنجمین دوره جشنواره ملی ایثار در تیرماه افزود: «جشنواره ملی ایثار تاکنون در چهار دوره برگزار شده و در هر دوره بیش از ۱۸نفر از دانشجویان برگزیده را در زمینه‌های مختلف معرفی کرده است. این جشنواره ملی هر سال در اسفندماه برگزار می‌شد اما دوره پنجم آن به‌دلیل محدودیت‌های کرونایی تاکنون به تعویق افتاده است که البته امیدواریم با کاهش مبتلایان به کرونا و گذر از پیک این بیماری، بتوانیم پنجمین دوره این جشنواره را در تیرماه امسال برگزار کنیم.»

وی افزود: «این جشنواره یک جشنواره علمی مختص دانشجویان شاهد، ایثارگر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵درصد به‌صورت ملی برگزار می‌شود که در آن از دانشجویانی که به‌لحاظ علمی، پژوهشی در کشور حائز رتبه بودند بعد از بررسی مدارک و اسناد در کمیته‌های استانی و کمیته کشوری، به بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی و در مراسمی از آنها تقدیر خواهد شد.»

رئیس مرکز شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص برنامه‌های سال جاری دانشگاه در این حوزه گفت: «اولین برنامه‌ای که درحال حاضر پیش رو داریم برگزاری دوره پنجم جشنواره ملی ایثار در دهه اول تیرماه خواهد بود و بعد از آن برنامه داریم با دوره‌های علمی و خاصی برای جامعه هدف‌مان به تقویت بنیه علمی دانشجویان بپردازیم.»

 جزئیات آماری خانواده شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد

وی درخصوص جامعه هدف مرکز شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد گفت: «جامعه هدف ما متشکل از اساتید، دانشجویان و کارکنان است؛ در بخش دانشجویی ما جامعه هدف الف و ب داریم که جامعه هدف الف شامل همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان و خانواده جانبازان بالای ۲۵درصد است که تقریبا حدود ۷۴هزار نفر را شامل می‌شود؛ ضمن اینکه ۱۴۳۶نفر از اساتید و ۳۳۵۲ از کارکنان دانشگاه آزاد نیز جزء همین جامعه هدف هستند.»

صالحی‌آرا درخصوص برگزاری اردوهای  فرهنگی و معنوی راهیان‌نور در سال تحصیلی آینده گفت: «اردوهای راهیان‌نور یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین برنامه‌های در دستورکار دانشگاه آزاد اسلامی است اما همان‌طور که سال گذشته به‌دلیل جلوگیری از شیوع کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه برگزاری این اردوها را صادر نکرد؛ برای برگزاری این اردو در سال جاری نیز ما تابع ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم و چنانچه وضعیت شیوع کرونا به‌نحوی کنترل و مدیریت شود که امکان برگزاری این اردوها باشد، برای برگزاری آن در دانشگاه آزاد برنامه‌ریزی خواهیم کرد.»