نشست مسئولین  امور شاهد و ایثارگران واحدهای استان کردستان
نشست مسئولین  امور شاهد و ایثارگران واحدهای استان کردستان

در مورخ 10/ 07 /1400 جلسه ای با حضور رئیس ستاد شاهد و امور ایثارگران استان کردستان با مسئولین ستاد واحدهای تابعه استان کردستان بصورت آنلاین راس ساعت 10 صبح برگزار گردید. این نشست که به منظور ارائه گزارش عملکرد و بررسی نقاط ضعف و قوت واحدها تشکیل گردید در خصوص برنامه های ابلاغی در سال 1401-1400 امورشاهد و ایثارگران سازمان مرکزی نیز تبادل نظر و هم اندیشی صورت پذیرفت.

این نشست که به منظور ارائه گزارش عملکرد و بررسی نقاط ضعف و قوت واحدها تشکیل گردید در خصوص برنامه های ابلاغی در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ امورشاهد و ایثارگران سازمان مرکزی نیز تبادل نظر و هم اندیشی صورت پذیرفت.

در ادامه آقای عسکری با ذکر این نکته که خدمت به خلق از والاترین مظاهر عبادت است و هم اینک که توفیق خدمت رسانی به جامعه ارزشمند ایثارگران نصیب ما دانشگاهیان شده است ضرورت دارد با تعهد و مسئولیت انسانی و ایمانی تلاش و جدیت در این مسیر پر برکت را سر لوحه کار خود قرار دهیم.
وی در پایان جلسه ابراز امیدواری کرد که انشاءالله اعمال ما در قالب باقیات الصاالحات توشه ای برای سعادت اخروی گردد.