مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی گ تمدید شد
مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی گ تمدید شد

مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تا ۱۵ آبان ماه تمدید شد.

ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تا ۲۴ آبان ماه تمدید شد.

متقاضیان برای ثبت نام باید به سامانه منادا به نشانی http:// monada.iau.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

تمامی مراحل و فرایند رسیدگی به درخواست‌های نقل و انتقال دانشجویی از طریق سامانه منادا قابل پیگیری است و متقاضیان باید از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خودداری کنند.