معارفه دانشجویان ورودی جدید شاهد و ایثارگر واحد پرند و رباط کریم برگزار شد.
معارفه دانشجویان ورودی جدید شاهد و ایثارگر واحد پرند و رباط کریم برگزار شد.

معارفه دانشجویان ورودی جدید شاهد و ایثارگر واحد پرند و رباط کریم برگزار شد نشست آشنایی دانشجویان ورودی جدید شاهد و ایثارگر با قوانین و مقررات دانشگاه با حضور مسئولان امور شاهد و ایثارگر در واحد پرند برگزار شد.

نشست آشنایی دانشجویان ورودی جدید شاهد و ایثارگر با قوانین و مقررات دانشگاه با حضور مسئولان امور شاهد و ایثارگر در واحد پرند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد پرند، این نشست با حضور سید عبداله میرغیاثی رئیس واحد پرند و رباط کریم، دکتر علی نژاد معاون فرهنگی بنیاد شهید شهرستان رباط کریم، خانم دکتر حیرانی معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر سیم خواه معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و خانم کریمیان مسؤول ستاد شاهد و ایثارگر این واحد دانشگاهی و دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد.
این نشست با هدف آشنایی دانشجویان شاهد و ایثارگر با قوانین آموزشی و آیین نامه ها برگزار شد.