فعال سازی مرکز مشاوره امین دانشگاه آزاداسلامی زنجان ویژه ایام امتحانات در دوران کرونائی
فعال سازی مرکز مشاوره امین دانشگاه آزاداسلامی زنجان ویژه ایام امتحانات در دوران کرونائی

مشاوره تحصیلی رایگان برای کل دانشجویان عزیز شاغل به تحصیل در همه ی رشته ها و تمامی مقاطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

مرکز مشاوره امین دانشگاه آزاداسلامی زنجان برگزار مینماید: مشاوره تحصیلی رایگان برای کل دانشجویان عزیز شاغل به تحصیل در همه ی رشته ها و تمامی مقاطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان. با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و ایجاد اضطراب برای دانشجویان محترم و خانواده های معظم، حموزه معاونت فرهنگی دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان اقدام به راه اندازی مشاوره ویژه ایام امتحانات نموده است.
دانشجویان و خانواده های محترم میتوانند بر اساس جدول فوق و نحوه ارتباط گیری با مشاوران امین وکارکشته این دانشگاه ، از این فرصت طلائی و رایگان در جهت کاهش استرس و نگرانی خود ،بهره برداری نمایند.
معاونت فرهنگی دانشجوئی _ ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاداسلامی زنجان

  • منبع خبر : حوزه معاونت فرهنگی دانشجوئی دانشگاه آزاداسلامی زنجان