سرپرست مرکز امور شاهد و ایثارگران با رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ستاد کل نیروهای مسلح دیدار کرد.
سرپرست مرکز امور شاهد و ایثارگران با رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ستاد کل نیروهای مسلح دیدار کرد.

مهندس احمد صالحی آرا سرپرست مرکز امور شاهد و ایثارگران با سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ستاد کل نیروهای مسلح دیدار کرد.

سردار بسیجی دکتر بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ضمن تبریک انتصاب جناب آقای صالحی‌آرا به عنوان رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه به اهمیت این جایگاه در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی تاکید و عنوان کردند، این مرکز در واقع خدمتگزار جامعه ایثارگری است و می‌تواند نقش مهم و ممتازی را ایفاد نماید.

وی افزود: مرکز ایثاگران در دانشگاه می‌یایست در ترویج فرهنگ دفاع مقدس تلاش و سعی وافری نماید و یک الگوی جهادی و انقلابی در مجموعه دانشگاه باشد.

آقای صالحی‌آرا در این دیدار ضمن تشکر از رئیس بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، اظهار داشتند: رویکرد مرکز شاهد و ایثارگران باید خدمتگزاری خالصانه به دانشجویان باشد. ما هیچگونه منّتی در خدمتگزاری نداریم و تلاش می‌کنیم حق و حقوق وابستگان به مرکز را طبق مقررات جاری احصا نمائیم.

اساتید، کارکنان و دانشجویان ایثارگر در دانشگاه آزاد اسلامی سرمایه گرانبهایی برای دانشگاه آزاد هستند و از وجود با برکت آنان باید نهایت بهره‌برداری را در تکامل و تعالی دانشگاه برد.

وی افزود: روحیه جهادی باید نقش پیش‌برنده در ساختار و رفتارهای کارکنان و مسئولین دانشگاه ایجاد کند. باید یک دانشگاه انقلابی در طراز انقلاب اسلامی داشته باشیم.

سردار کارگر در پایان این دیدار، آمادگی کامل خود را در پشتیبانی از مرکز شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کردند.