دیدار جمعی از دانشگاهیان علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از جانبازان آسایشگاه امام خمینی (ره)
دیدار جمعی از دانشگاهیان علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از جانبازان آسایشگاه امام خمینی (ره)

همزمان با هفته ی هنر انقلاب اسلامی دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با جانبازان آسایشگاه امام خمینی (ره) دیدار کردند .

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، همزمان با هفته ی هنر انقلاب اسلامی، دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با حضور در آسایشگاه امام خمینی (ره) با جانبازان این آسایشگاه دیدار کردند.

دانشگاهیان در این دیدار ضمن همدردی با جانبازان و گوش سپردن به خاطرات شیرین دفاع مقدس از رشادتها و جانبازیهای دلیرمردان در ۸ سال دفاع مقدس تقدیر و تشکر کردند.


رحیم طیاریه، مدیرکل فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در این دیدار خطاب به جانبازان گف: راویان تاریخ جنگ ما شما جانبازان عزیز هستید و امروز وظیفه تک تک ماست تا با روایتگری رشادتهای شما را به نسل جدید انتقال دهیم و ایشان را با مردان خدایی جنگ تحمیلی بیش از پیش آشنا کنیم.

وی افزود: امروز مفتخریم در خدمت عزیزانی هستیم که هستی میهن اسلامی ما مدیون رشادت ها و جانبازی های شماست

در این دیدار مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، دکتر طاهره برناکی، مسئول ستاد شهدا و ایثارگر، و همکاران فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران حضور داشتند .