برگزاری دومين جلسه ستاد شاهد در نيمسال دوم ۹۸-۹۷ در واحد بروجرد
برگزاری دومين جلسه ستاد شاهد در نيمسال دوم ۹۸-۹۷ در واحد بروجرد

دومين جلسه ستاد شاهد بروجرد در نيمسال دوم 98-97 در محل دفتر رياست واحد بروجرد برگزار شد.

به گزارش ستاد شاهد واحد بروجرد، دومين جلسه ستاد شاهد در نيمسال دوم ۹۸-۹۷ در محل دفتر رياست واحد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر داريوش جاويد رییس واحد و رییس ستاد شاهد و ایثارگر، ضمن خير مقدم به مسئولين بنياد شهيد وامور ايثارگران شهرستان، درخصوص تكريم دانشجويان شاهد وايثارگر تاكيد كرده وتقویت بنیه علمی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر را بخش كوچكي ازراهبردهاي ستادهاي شاهد دانشگاهها نام بردند.و از مسئولين مربوطه درخواست كردند كه به مشكلات عديده اين غزيزان رسيدگي عاجل صورت پذيرد.

در ادامه از مسئولين بنياد شهيد درخواست شد به منظور رفع مشكلات مالي واحد، نسبت به وصول مطالبات واحد ها به صورت شهرستاني يا استاني تمهيداتي در نظر گرفته شود.

در ادامه جلسه پس از اعلام تعداد دانشجويان در مقاطع و رشته های تحت پوشش از جامعه الف وب توسط دبیر و مسؤول ستاد شاهد، دكتر علي آرمان، دستور کار جلسه قرائت توسط حاضرین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اسامي حاضرين در جلسه: دكتر داريوش جاويد رئيس واحد . ابراهيم گودرزي رييس بنياد شهيد بروجرد. دكتر خليل نبي زاده آذر معاون توسعه نيروي انساني  واحد عابد معظمي گودرزي معاون فرهنگي بنياد شهيد علي معظمي گودرزي مسئول آموزش عالي بنياد خانم نقوي كارشناس آموزش عالي بنياد دكتر علي آرمان مسئول ستاد شاهد واحد