مقدمه : 

از جمله اهداف اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی ،خدمات رسانی به خانواده هاي معظم شهدا،جانبازان،آزادگان و ایثارگران ازجمله انتقال و یا میهمانی آنان به محل سکونت و زندگی خودشان ( بوم ) می باشد. هرچند انتقال محل تحصیل دانشجویان طی یک فرآیند خاصی صورت می پذیرد اما به لحاظ اهمیت حفظ انسجام خانواده های معظم شاهد و ایثارگر ، این امر در اولویت قرار دارد و به همین منظور سیاست بومی سازی این عزیزان در صدر برنامه های این دانشگاه قرار دارد و نقش مهمی نیز در تسهیل روند آموزش و تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر دارد .

 

۱ – مشمولان :  

الف ) بر اساس ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل:

o       جانبازان۲۵% وبالاتر

o       آزادگان

o       همسر  و فرزند(شهيد،جاويدالاثر،آزاده،جانباز۲۵% و بالاتر)

ب)  سایر ایثارگران شامل:

o       جانباز ۵% تا ۲۴% (همسر و فرزندان آنان)

o       رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه  (همسر و فرزندان آنان)

o       برادر و خواهر شهيد

 

۲ – انتقال و میهمان :

زمان بندي ثبت درخواست:

از تاریخ۱۸/۳/۹۸تا ۱۸/۴/۹۸ و با مراجعه به سامانه نقل و انتقالات معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی(منادا) به نشانی : www.monada.iau.ir

مدارك مورد نياز ایثارگری برای بارگزاري در سامانه :

الف : فرزند و همسرو پدر و مادر شهيد: كارت شاهد(پشت و رو) يا معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو.

ب : آزاده،جانباز ۲۵درصد و بالاتر و فرزند و همسر آنان: كارت جانبازي و آزادگي(پشت و رو) يا معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و ايثارگر.

ج : جانباز۵درصد تا ۲۴درصد، فرزند و همسر آنان: معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و ايثارگر.

د – رزمنده بالاي۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه، فرزند و همسر آنان:كارت ايثار یا معرفی نامه از یگان مربوطه برای رزمندگان بالاي۶ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و رزمنده.

ه :  برادر و خواهر شهيد: معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو.

تبصره : در صورت داشتن توضيحات بارگزاري صفحه آخر شناسنامه نيز الزامی است.

 

شرایط و ضوابط :

o     انتقال يا ميهماني دانشجويان مشمول بند الف این دستورالعمل، پس از ثبت نام در واحد مبداء به هر يك از واحدهاي دانشگاهي امكان پذير مي باشد.

o     ميهماني مشمولان بند ب این دستورالعمل پس ازثبت نام در واحد مبداء به هريك از واحدهاي دانشگاهي امكانپذير مي باشد. به استثناي متقاضيان ميهماني در مجموعه رشته هاي علوم پزشكي و پيراپزشكي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي كه باتوجه به شرايط واحدهاي مبداء و مقصد (به لحاظ ظرفيت ورود وخروج) در كميسيون ايثارگران تصميم گيري خواهد شد.

o     نداشتن منع ادامه تحصيل به دليل شرايط آموزشي،انضباطي و نظام وظيفه

o     دانشجوي متقاضي بايد حداقل يك نيمسال در واحد مبداء ثبت نام نموده باشد.

o     انتقال صرفاً براي پذيرفته شدگان با آزمون و باتوجه به ضوابط امكان پذير است. دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي بدون آزمون تنها مي توانند براي ثبت درخواست ميهماني اقدام نمايند.

o     انتقال و ميهماني تنها درصورت داير بودن كد رشته/گرايش ، سال ورود و دوره تحصيلي دانشجو در واحد مقصد امكان پذير است.

o     انتقال در هريك از دوره هاي تحصيلي در نيمسال آخر تحصيل ممنوع است.

o     درصورت داشتن مجوز ميهماني، اخذ پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد تنها با موافقت واحدهاي مبداء و مقصد امكان پذير است.

o     درصورت داشتن مجوز ميهماني، امكان اخذ رساله در دوره دكتراي تخصصي در واحد مقصد ممنوع مي باشد.

o     انتقال و ميهماني در دوره دكتراي تخصصي به غير از مشمولان بندالف ممنوع مي باشد.

o     انتقال و ميهماني دانشجويان دوره هاي خودگردان فقط به واحدهاي مجري دوره هاي خودگردان امكان پذير است.

o     انتقال و ميهماني از واحد الكترونيكي(باتوجه به غيرحضوري بودن تحصيل) به ساير واحدها ممنوع مي باشد.

o     انتقال و ميهماني از واحدهاي بين الملل فقط به واحدهاي بين المللي امكان پذير است.

o     انتقال و ميهماني از واحدهاي برون مرزي به ساير واحدهاي دانشگاهي در داخل كشور ممنوع است.

o     انتقال و ميهماني دانشجويان دكتراي تخصصي (پژوهش محور و بدون آزمون) ممنوع مي باشد.

o     دانشجويان متقاضي ميهمان بايد بر اساس ليست دروس ارسالي واحد مبداء كه ازطريق سامانه به واحد مقصد اعلام مي شود، انتخاب واحد نموده و در پايان نيمسال نسبت به اعلام نمرات به واحد مبداء اقدام نمايند.

o     دانشجوياني كه به هر دليلي در واحد مبداء ثبت نام ننموده اند، پس از موافقت با درخواست انتقال يا ميهماني ، ابتدا براي ثبت نام اوليه و تعيين وضعيت تحصيلي خود به واحد مبداء مراجعه و سپس با مجوز صادره نسبت به انتقال يا ميهماني خود اقدام نمايند.

o     پس از ثبت  انتقال و تاييد مركز امور شاهد و ايثارگران و اداره كل امور دانشجويي سازمان مركزي و نيز واحد دانشگاهي مبدا امكان لغو انتقال مقدور نمي باشد.

o     دانشجويان متقاضي انتقال يا ميهماني در صورت داير بودن رشته وگرايش تحصيلي در ديگر واحدهاي دانشگاهي شهر تهران ، حتي الامكان از انتخاب واحد علوم و تحقيقات خودداري نمايند.

o     انتقال يا ميهماني دانشجويان دوره دكتراي تخصصي كه كليه دروس نظري را گذرانده اند، امكان پذير نمي باشد.

o     امكان انتقال مجدد دانشجويان جامعه هدف الف (برابر ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران)از طريق ماده۲آيين نامه امكانپذير نمي باشد. دانشجويان متقاضي انتقال مجدد مي توانند از ساير بندهاي آيين نامه نسبت به پيگيري درخواست خود اقدام نمايند.

o     دانشجويان شاهد و ايثارگر متقاضي حتماً در انتخاب ماده ها و بندهاي آيين نامه(۲-۲و۳-۲)دقت نمايند. مسئوليت ثبت درخواست خارج از ماده ها و بندهاي آيين نامه متوجه دانشجو خواهد بود.

o     باتوجه به اينكه برخي از متقاضيان انتقال و يا ميهماني با مراجعه به كافي نتها و يا افراد ديگري اقدام به ثبت درخواست مي نمايند،در زمان تاييد نهايي ثبت درخواست، نسبت به صحت و سقم اطلاعات خود اطمينان حاصل نموده و حتما پرينت ثبت نام با شماره پيگيري دريافت نمايند.

o     درصورت هرگونه اشكال در فرايند ثبت نام در سامانه منادا متقاضيان مي توانند در همان سامانه منادا پيام خود را به مديريت سامانه ارسال نمايند و يا با شماره تماس۴۷۳۵۱۰۵۵-۰۲۱تماس حاصل نمايند.

 

نحوه پاسخگویی :  

o     تلفن پاسخگویی ۳۲ و۳۰-۴۷۹۱۶۰۲۸ و ۴۷۹۱۶۰۲۱– ۰۲۱

o     پاسخگویی به سئوالات و یا هرگونه مشکل با ارسال پیام از طریق سایت مركز امور شاهد و ایثارگران به نشانی : www.esargaran.iau.ir    (قسمت ارتباط با ما) با ذکر شماره تماس متقاضی امکان پذیر خواهد بود .

 

اعلام نتایج :

o       اعلام نتایج انتقال یا میهماني دانشجويان متقاضي كه در زمان مقرر موفق به ثبت درخواست در سامانه منادا شده اند، از طریق مراجعه به همان سامانه قابل پيگيري ومشاهده می باشد .

 

یادآوری :  

o       به درخواست هایي كه ۱-خارج از ضوابط باشند۲-مدارك ناقص ارسال كرده باشند۳- گواهي ايثارگري معتبر نباشد ۴-در سامانه اشتباه و يا جابجا ثبت نام كرده باشند۵-و يا پس از پایان مهلت زمانی اعلام شده به اين مركز ارسال شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

 

مركز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی