۱ – مشمولان

بر اساس ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل:

o       جانبازان۲۵% وبالاتر

o       آزادگان

o       همسر  و فرزند(شهيد،جاويدالاثر،آزاده،جانباز۲۵% و بالاتر)

 

۲ – تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته گرایش :

o     زمانبندي ثبت درخواست:

o      مشمولان يادشده از تاریخ ۱۸/۳/۹۸ لغایت ۱۸/۴/۹۸ از طریق مراجعه به سایت مركز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی : www.esargaran.iau.ir، بخش دانلودها (آموزشی دانشجويي ) و دريافت فرم شماره ۴(تغيير رشته /گرايش) و یا فرم شماره ۵(تغيير رشته/گرايش همراه با انتقال) نسبت به ارسال مدارك اقدام نمايند.

o      شرايط و ضوابط:

o     متقاضی باید مشمول ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشد.

o     رشته/گرایش درخواستی در یک گروه آزمایشی و مجموعه امتحاني باشد.

o     نحوه تکمیل و ارسال فرم متقاضیان تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته/گرایش :

o     متقاضیان تغییر رشته/گرایش : تکمیل فرم دانلود شده شماره ۴ به همراه مدارک : ۱ – خلاصه وضعیت تحصیلی ۲ – کارنامه قبولی در آزمون ۳ – مدرک معتبر ایثارگری ۴ – کپی آخرین مدرک تحصیلی

o     متقاضیان انتقال توام با تغییر رشته/گرایش : تکمیل فرم دانلود شده شماره ۵ به همراه مدارک : ۱ – خلاصه وضعیت تحصیلی ۲ – کارنامه قبولی در آزمون ۳ – مدرک معتبر ایثارگری ۴ – کپی آخرین مدرک تحصیلی

o     داشتن خلاصه وضعيت تحصيلي(گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي با داشتن معدل ترمي)كه به تاييد واحد دانشگاهي متقاضي رسيده باشد، الزامي است.

o     تغيير رشته /گرايش در كليه دوره هاي بدون آزمون و نيز در دوره دكتراي تخصصي امكان پذير نمي باشد.

o     دانشجويان متقاضي انتقال توام با تغيير رشته/گرايش نبايد سابقه انتقال داشته باشند.

o     ارسال فرم شماره ۴ و یا ۵ تكميل شده به همراه مدارک به نشاني ایمیل مركز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به نشاني  info@esargaran.iau.ir :

o     درخواستهاي واصله به اين مركز درصورت احراز شرايط اعلام شده، به كميسيون موارد خاص آموزشي سازمان ارسال و پس از بررسي براساس شرط همطرازي(ماده۶۲قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران)نسبت به صدور مجوز تغيير رشته/گرايش به واحد دانشگاهي اقدام خواهد شد.

نحوه پاسخگویی :

o     تلفن پاسخگویی ۳۲ و۳۰-۴۷۹۱۶۰۲۸ و ۴۷۹۱۶۰۲۱– ۰۲۱

o     پاسخگویی به سئوالات و یا هرگونه مشکل با ارسال پیام از طریق سایت مركز امور شاهد و ایثارگران به نشانی : www.esargaran.iau.ir    (قسمت ارتباط با ما) با ذکر شماره تماس متقاضی امکان پذیر خواهد بود .

 

اعلام نتایج :

o       اعلام نتایج تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته /گرایش در هفته اول شهريورماه و از طریق تماس تلفنی  به متقاضیاني كه برابر ضوابط و در زمان مقرر نسبت به ارسال درخواست اقدام نموده باشند؛ اطلاع رسانی خواهد شد .

یادآوری :

o       به درخواست هایي كه ۱-خارج از ضوابط باشند۲-مدارك ناقص ارسال كرده باشند۳- گواهي ايثارگري معتبر نباشد ۴-در سامانه اشتباه و يا جابجا ثبت نام كرده باشند۵-و يا پس از پایان مهلت زمانی اعلام شده به اين مركز ارسال شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

 

مركز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی