۱ – مشمولان :  

الف ) بر اساس ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل:

 • جانبازان۲۵% وبالاتر
 • آزادگان
 • همسر و فرزند(شهيد،جاويدالاثر،آزاده،جانباز۲۵% و بالاتر)

۲ – تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته گرایش :

 • زمانبندي ثبت درخواست:
 • مشمولان بند الف از تاریخ ۱۶/۹/۹۸ لغایت ۳۰/۹/۹۸ از طریق مراجعه به سایت مركز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی : esargaran.iau.ir بخش دانلودها (آموزشی دانشجويي ) و دريافت فرم شماره ۴(تغيير رشته /گرايش) و یا فرم شماره ۵(تغيير رشته/گرايش همراه با انتقال) نسبت به ارسال مدارك اقدام نمايند.
 • شرايط و ضوابط:
 • متقاضی باید مشمول بند الف(ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) باشد.
 • رشته/گرایش درخواستی در یک گروه آزمایشی و مجموعه امتحاني باشد.
 • نحوه تکمیل و ارسال فرم متقاضیان تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته/گرایش :
 • متقاضیان تغییر رشته/گرایش : تکمیل فرم دانلود شده شماره ۴ به همراه مدارک : ۱ – خلاصه وضعیت تحصیلی ۲ – کارنامه قبولی در آزمون ۳ – مدرک معتبر ایثارگری ۴ – کپی آخرین مدرک تحصیلی ۵-سند احراز هويت(فقط براي متقاضياني كه قبلا از امتياز انتقال استفاده نموده اند)
 • متقاضیان انتقال توام با تغییر رشته/گرایش : تکمیل فرم دانلود شده شماره ۵ به همراه مدارک : ۱ – خلاصه وضعیت تحصیلی ۲ – کارنامه قبولی در آزمون ۳ – مدرک معتبر ایثارگری ۴ – کپی آخرین مدرک تحصیلی
 • داشتن خلاصه وضعيت تحصيلي(گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي با داشتن معدل ترمي)كه به تاييد واحد دانشگاهي متقاضي رسيده باشد، الزامي است.
 • تغيير رشته /گرايش در كليه دوره هاي بدون آزمون و نيز در دوره دكتراي تخصصي ممنوع مي باشد.
 • دانشجويان متقاضي انتقال توام با تغيير رشته/گرايش نبايد سابقه انتقال داشته باشند.
 • ارسال فرم شماره ۴ و یا ۵ تكميل شده به همراه مدارک به نشاني ایمیل مركز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به نشاني info@esargaran.iau.ir :
 • درخواستهاي واصله به اين مركز درصورت احراز شرايط اعلام شده، به كميسيون موارد خاص آموزشي سازمان ارسال و پس از بررسي براساس شرط همطرازي(ماده۶۲قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران)نسبت به صدور مجوز تغيير رشته/گرايش به واحد دانشگاهي اقدام خواهد شد.

نحوه پاسخگویی :  

 • تلفن پاسخگویی حوزه آموزشي و دانشجويي مركز امور شاهد و ايثارگران ۴۷۹۱۶۰۲۹ و۴۷۹۱۶۰۲۸– ۰۲۱
 • پاسخگویی به سئوالات و یا هرگونه مشکل با ارسال پیام از طریق سایت مركز امور شاهد و ایثارگران به نشانی : esargaran.iau.ir (قسمت ارتباط با ما) با ذکر شماره تماس متقاضی امکان پذیر خواهد بود .

 

اعلام نتایج :

 • اعلام نتایج تغییر رشته/گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته /گرایش در هفته پاياني دي ماه ۹۸و از طریق تماس تلفنی به متقاضیاني كه در زمان مقرر، برابر ضوابط و مقررات اعلام شده  نسبت به ارسال درخواست اقدام نموده باشند؛ اطلاع رسانی خواهد شد .

یادآوری :  

 • به درخواست هایي كه ۱-خارج از ضوابط باشند۲-مدارك ناقص ارسال كرده باشند۳- گواهي ايثارگري معتبر نباشد ۴-در سامانه اشتباه و يا جابجا ثبت نام كرده باشند۵-و يا پس از پایان مهلت زمانی اعلام شده به اين مركز ارسال شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

 

مركز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی