تماس با ما

برای ارتباط با هریک از قسمتهای مرکز امور شاهد و ایثارگران می توانید فرم زیر را تکمیل کرده و پس از انتخاب قسمت مورود نظر اطلاعات را ارسال نمایید .

همچنین میتوانید با استفاده از آدرس پست الکترونیکی مرکز امور شاهد و ایثارگران در ارتباط باشید.

تلفن تماس

 
امور آموزش : ۴۷۹۱۶۰۲۸ ، ۴۷۹۱۶۰۲۹ ، ۴۷۹۱۶۰۲۷
امور کارکنان : ۴۷۹۱۰۰۰۰
امور سایت : ۴۷۹۱۶۰۲۰
تماس با ما
  • انواع فایل های مجاز : jpg, zip.
    حجم فایل ها بیش از ۳ مگابایت نباشد