تقویت بنیه علمی در دانشگاه اجرا شود
تقویت بنیه علمی در دانشگاه اجرا شود

در نشست معاون امور آموزشی دانشجویی و رییس امور استانها با رییس واحد و کارشناس امور شهید و امور ایثارگران واحد نیکشهر آمار و اطلات دانشجویان شاهد و ایثارگران دریافت شد و بررسی شد . در این نشست جلسه ای با دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت بررسی وضعیت تحصیلی آنها ، مطرح و بات وجه […]

در نشست معاون امور آموزشی دانشجویی و رییس امور استانها با رییس واحد و کارشناس امور شهید و امور ایثارگران واحد نیکشهر آمار و اطلات دانشجویان شاهد و ایثارگران دریافت شد و بررسی شد .

در این نشست جلسه ای با دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت بررسی وضعیت تحصیلی آنها ، مطرح و بات وجه به تعداد قابل دانشجویان مشروطی شاهد و ایثارگر قرار شد تقویت بنیه علمی در این دانشگاه اجرا شود.

رستمی معاون امور آموزشی دانشجویی مرکز امور شاهد و ایثارگران گفت : بخشنامه و آیین نامه های مرکز از جمله جشنواره ملی ایثار اطلاع رسانی شود.

کمالی رییس امور استانها افزود با توجه با تاکید رییس محترم مرکز امور شاهد وایثارگران ، باید توجه ویژه ای به رصد تحصیلی و تقویت بنیه علمی دانشگاه شود.