برگزاری دومین کارگروه توجیهی برنامه سال ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰
برگزاری دومین کارگروه توجیهی برنامه سال ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

مرکز شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی دومین کارگروه توجیهی برنامه سال 1401 - 1400 را برگزار کرد .

مرکز شاهد و امور ایثارگران بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده، پس از نشست توجیهی واحدهای استان تهران نسبت به برگزاری دومین کارگاه آموزشی توجیه برنامه سال ۱۴۰۱ ۱۴۰۰ با حضور مدیران شاهد و ایثارگران استان های خراسان جنوبی، لرستان، اردبیل، ایلام، زنجان، آذربایجان غربی و همدان اقدام نمود.

در این جلسه عملکرد سال قبل مورد تجزیه و تحلیل رئیس و معاونین مرکز قرار گرفت و تمامی عناوین برنامه سال جدید نیز مرحله به مرحله توجیه گردید.

احمد صالحی رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران در این جلسه گفت: مدیران شاهد و ایثارگران به عنوان متولیان رسیدگی به امورات عزیزان ایثارگر می‌بایست دلسوزانه و صادقانه در خدمت ایشان باشند تا خلع ای در این جهت برای آنان احساس نشود.

وی افزود: در تنظیم برنامه‌ها تلاش شده که مجموعه شاهد و ایثارگران فراتر از یک مجموعه خدماتی اقدام کند بخش وسیعی از وظایف ما موضوعات فرهنگی و اجتماعی است که تحت عناوین مختلف در برنامه‌ها لحاظ شده است

صالحی همچنین گفت: در ارتباط با درس آشنایی با دفاع مقدس به دنبال یک تحول اساسی هستیم تا بتوانیم «قهرمانان حل مسئله» را که در دفاع مقدس حضور داشتند و به شهادت رسیدند را معرفی کنیم

جوانان دانشجوی ما در استانها بایدر الگوها و قهرمانان شهر و استان خود را بشناسند .

برنامه های تدوین شده دفاتر شاهد و ایثارگران سالانه در ابتدای سال تحصیلی هر سال در اول شهریور ماه به همه واحدها ارسال می گردد و به طور منظم هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد جمع آوری و مورد بررسی قرار می گیرد.