برپایی اردوهای جهادی پزشکی در جزیره هرمز ضروری است
برپایی اردوهای جهادی پزشکی در جزیره هرمز ضروری است

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بر لزوم برپایی اردوهای جهادی پزشکی در جزیره هرمز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از قشم، فرزاد جهان‌بین در جلسه با رئیس و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم اظهار کرد: در حاشیه بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرمز، مشاهده شد که جزیزه هرمز شرایط مناسبی در حوزه‌های درمان و بهداشت ندارد؛ بنابراین با توجه به وجود دانشجویان دانشکده بین‌الملل پزشکی واحد قشم در این منطقه و مسافت اندکی که بین این دو جزیره وجود دارد، حوزه فرهنگی دانشگاه باید با کمک معاونت پزشکی این واحد دانشگاهی برای برپایی اردوهای جهادی پزشکی در آن منطقه و استمرار بیشتر در مقایسه با گذشته اقدام کند.

وی با بیان  شرایط خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم و ظرفیت‌های بالقوه آن به بهره‌مندی هرچه بیشتر از امکانات موجود در زمینه اقدامات فرهنگی دانشجویی تأکید کرد و افزود: اجرای چنین برنامه‌هایی علاوه بر کمک در روند آموزشی دانشجویان تأثیرات بسیار مثبتی در مسیر ارتباط دانشگاه و جامعه خواهد گذاشت و این امر یکی از اهدافی است که در این حوزه انتظار داریم.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: همکاری و هماهنگی بیشتر دو بخش فرهنگی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم با توجه به شرایط خاص و بسترهای موجود می‌تواند با نتیجه‌ای مطلوب در حوزه‌های هدف همراه شود.