اعضای هیات علمی ایثارگر از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی شدندن
اعضای هیات علمی ایثارگر از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی شدندن

رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی گفت : پیرو پیگیریها و تلاش های انجام شده ، دکتر محمد مهدی طهرانچی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی جهت تکریم از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس ، با مستثنی نمودن اعضای هیات علمی ایثارگر بازنشسته از قانون منع بکارگیری موافقت نمودند . این بخشنامه طی […]

رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی گفت : پیرو پیگیریها و تلاش های انجام شده ، دکتر محمد مهدی طهرانچی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی جهت تکریم از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس ، با مستثنی نمودن اعضای هیات علمی ایثارگر بازنشسته از قانون منع بکارگیری موافقت نمودند .

این بخشنامه طی روز جاری مورخ ۷/۷/۹۹ به شماره ۱۷۳۶/۱۰/ص/۹۹ به تمام واحدها ابلاغ گردید .