اجرایی نمودن شرح وظایف ابلاغی از سوی مرکز و برنامه های ابلاغی
اجرایی نمودن شرح وظایف ابلاغی از سوی مرکز و برنامه های ابلاغی

ابلاغ شرح وظایف مسئولین ستاد شاهد و امور ایثارگران در سال 98 کلیه واحدهای دانشگاهی موظف به اجرای بندهای آن می باشند

طی نشست معاون امور آموزشی دانشجویی و رییس امور استانها با رییس واحد و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران واحد ایرانشهر مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست جلسه ای با دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت بررسی وضعیت تحصیلی پیگیری برنامه‌های فرهنگی و کانون‌های فرهنگی مطرح شد.

رستمی معاون آموزشی و دانشجویی مرکز امور شاهد و ایثارگران  اشاره کرد طی ابلاغ شرح وظایف مسئولین ستاد شاهد و امور ایثارگران در سال ۹۸ کلیه واحدهای دانشگاهی موظف به اجرای بندهای آن می باشند.

کمالی رئیس اداره امور کارکنان مرکز امور شاهد و ایثارگران افزود معرفی مسئول ستاد شاهد باید از سوی مرکز امور شاهد و ایثارگران پس از مصاحبه و مراحل اداری انجام پذیرد.