آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس بیانگر دستاوردهای ۸ سال دفاع مقدس است
آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس بیانگر دستاوردهای ۸ سال دفاع مقدس است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با تأکید بر اینکه آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس بیانگر دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس است، گفت: زمینه‌سازی، تشریح، جنگ سخت، جنگ نرم و دفاع در این درس مهم و باارزش گنجانده شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از رشت، محمد دوستار در نشست هم‌اندیشی با استادان گروه علوم و معارف دفاع مقدس که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد، اظهار کرد: درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس، زبان گفتاری برای نسل جدیدی است که جنگ را به چشم ندیده است.

وی افزود: درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس صرفاً به منزله گذراندن دو واحد درسی نیست و محتوای این درس بسیار ارزشمند است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با تأکید بر اینکه آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس بیانگر دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس است، افزود: زمینه‌سازی، تشریح، جنگ سخت، جنگ نرم و دفاع در این درس مهم و باارزش گنجانده شده است.

دوستار، پاسخ به ابهامات و شبهات دانشجویان را امری مهم دانست و خاطرنشان کرد: استادان درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس از فرماندهان دوران هشت سال دفاع مقدس هستند و اطلاعات کافی و درستی از جنگ دارند.

وی با تأکید بر اینکه باید به ابهامات و شبهات دانشجویان پاسخ داده شود، تصریح کرد: اگر ابهام رها شود، قطعاً دچار معضل می‌شویم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با بیان اینکه تحریف از تحریم سخت‌تر است و تحریف تاریخ، رخدادها و مناسبت‌ها حاصل بسیار سوئی دارد، خاطرنشان کرد: ارائه اطلاعات درست توسط استادان جلوگیری از تحریف است.