چهارشنبه 10 شهريور 1395
آخرین خبرها

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر شرکت کننده در آزمون Ept
طبق بخشنامه جدید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی حداقل نمره قابل قبول دانشجویان شاهد و ایثارگر شرکت کننده در آزمون Ept نمره 40 میباشد و حداقل نمره مشروط جهت شرکت در آزمون جامع نیز نمره 35 میباشد
تصویر بخشنامه

.................................................

قابل توجه کلیه اساتید ، کارکنان و دانشجویان شاهد و ایثارگر

شبکه اطلاع رسانی تلگرام اداره کل شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد


------------------------------------------------------------------------------------