پنجشنبه 08 تير 1396
آخرین خبرها«دانشجویان شاهد و ايثارگرمتقاضی انتقال یا ميهمانی می‌توانند از تاریخ 20 تیر96 تا 20 مرداد 96به سامانه منادا به نشانی www.monada.iau.ir   مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. متقاضيان می‌توانند در سامانه منادا از جزییات آیین‌نامه نقل وانتقال مطلع شوند." 
--------------------